Mielestäni Euroopan komissio toimii oikein ehdottaessaan merkittävää lisärahoitusta EU:n rajavalvontaan ja muuttoliikkeen hallintaan. Pakolaiskriisi ei korjaa itse itseään, vaan asialle tulee tehdä jotain konkreettista. EU:n sisällä ei synny yhteisymmärrystä eteläiseen Eurooppaan saapuvien turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten loppusijoituskohteista, joten on loogista, että Euroopan komissio ottaa vastuuta tilanteesta ja pyrkii lisäämään kontrollia tilanteesta.

 

Populistit tarjoavat helppoa ja ongelmien kasaantuessa suosiotaan kasvattavaa ratkaisua ongelmaan. Laittamalla rajat kiinni maa ei voi kärsiä hallitsemattoman maahanmuuton aiheuttamista ongelmista, vaan kansa saa elää kaikessa autuudessaan rajojen sisällä muiden kärsiessä vielä suuremmasta ongelmasta yhden vastuunkantajan paetessa paikalta. Kriisin luonne on kuitenkin globaali, eikä valtio osoita kummoistakaan vastuullisuutta tai solidaarisuutta muuta maailmaa kohtaan kääntämällä selän maailman ongelmilta. Lisäksi rajojen kiinni laittamisessa piilee eettinen ongelma. Onko oikein kääntää selkää oikeasti apua tarvitsevilta? Onko esimerkiksi oikein käännyttää väärään uskontoon tai seksuaaliseen vähemmistöön kuuluva rajalta takaisin omaan maahansa, jossa häntä odottaa vakava väkivallan uhka tai jopa kuolemanvaara? Mielestäni ihmisten ahdinko ei saa olla asia, joka kieltämällä pyritään parantamaan oman valtion asemaa kansainvälisellä tasolla. Vaikka on totta, että hallitsematon maahanmuutto on ongelma, sen ratkaisut eivät saa olla radikaaleja, vaan humaaneja.

 

Pakolaiskriisi ei nähdäkseni johdu ihmisten muuttoliikkeestä vaan nimenomaan Euroopan varautumattomuudesta poikkeukselliseen tilanteeseen. Mikäli turvaa tarvitsevien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttaminen ja sijoittaminen kohdemaihin olisivat tilanteen vaatimalla tasolla, mitään kriisiä ei olisi. Suomessakin ikärakenne on suurien ikäluokkien eläköityessä painottumassa liikaa eläkeläisiin. Nuoret turvapaikanhakijat ja pakolaiset olisivat hyvällä kotouttamisohjelmalla mahdollista valjastaa töihin, joissa työvoimaa tarvitaan. On illuusio väittää, etteivät työpaikat riittäisi. Työttömyys johtuu lähinnä siitä, etteivät työpaikka ja osaaminen kohtaa. Nuoren työvoiman mukana Suomeen rantautuu myös yrittäjyyttä. Pakolaiset ja turvapaikanhakijat eivät siis ainoastaan vie työpaikkoja, vaan myös tuovat niitä samalla tavalla kuin suomalainen kantaväestökin.

 

Pakolaisuuden voisi siis ilmiönä ajatella olevan sellainen, että hoitamattomana se aiheuttaa suuria ongelmia, mutta oikein kohdeltuna siitä voi olla jopa hyötyä monille valtioille. Tämän vuoksi Euroopan komission ehdottamat lisärahoitukset pakolaiskriisiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi ovat ensisijaisen tärkeitä. On otettava huomioon, että kriisi on yksi merkittävimmistä euroaluetta horjuttavista tekijöistä, joten on hyväksyttävää ja jopa toivottavaa, että siihen myös panostetaan taloudellisestikin sen mukaisesti. Poikkeuksellisissa oloissa rohkeita päätöksiä tarvitaan. Niiden avulla uhkasta voidaan luoda mahdollisuus.

 

https://www.eu-uutiset.fi/2018/06/14/komissio-ehdottaa-huomattavaa-lisarahoitusta-eun-ulkorajavalvontaan-ja-muuttoliikkeen-hallintaan/