Euroopan komissio on ehdottanut muuttoliike- ja rajaturvallisuustoimien määrärahojen lisäämistä muun muassa uutisessa Komissio ehdottaa huomattavaa lisärahoitusta ulkorajavalvontaan ja muuttoliikkeen hallintaan” (EU-uutiset 14.6.2018). Komission mielestä määrärahoja olisi liki kolminkertaistettava ja ulkorajavalvonnan tehostamiseksi olisi perustettava rajaturvallisuusrahasto. On ymmärrettävää, että pakolaiskriisin myötä EU haluaa tehostaa rajavalvontaansa lisätäkseen turvallisuutta ja taatakseen, että laitonta muuttoliikettä ei pääse syntymään. Lisäksi Euroopan Unionin jäsenmaat saisivat sekä muuttoliikkeen hallintaan että rajaturvallisuuden valvontaan 5 miljoonan euron kiinteät tuet. Vaikka määrärahan nostossa voisi olla ideaa, olen kuitenkin sitä mieltä, että komissio esittää liian suurta määrärahan nostoa keskittyen vain kahteen asiaan: muuttoliikkeeseen ja rajaturvallisuuteen. Muuttoliike on toki pakolaiskriisin aikana kasvanut suuresti, mutta rahojen keskittäminen tarvitsisi enemmän harkintaa. Määrärahojen nosto 13 miljardista 34,9 miljardiin euroon on valtava. Mielestäni rahaa tulisi keskittää muihinkin tärkeisiin seikkoihin, esimerkiksi maiden sisäisiin ongelmiin, kuten päihteisiin ja köyhyyteen. Euroopan Unionin komissio ei voi siis mielestäni olettaa, että rahoja juuri rajaturvallisuuden ylläpitämiseen tarvitaan tulevaisuudessa kolminkertainen määrä nykyiseen nähden.